Pesquisa:

 
 CRANE
Suwnice automatyczne

   

   

Suwnica automatyczna do załadunku , mieszania i rozładunku spod bram dostawczych

paliwa alternatywnego, wydajność 25t/h. Praca suwnicy 24h/dobę

Polish Baltic Company
Tel: +48 77 417 04 04 | Fax: +48 77 414 25 19
E-mail: marian@pbc.com.pl