Pesquisa:

 
 CRANE

Urządzenie

Nr projektu

Zamawiający

Rok

wykonania/szt.

1

Suwnica pomostowa Q=10т, L=20,23м

PB10001

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2006- szt.1

2

Suwnica podwieszana Q=3,2т, L=9,0м dla wydziału galwanizerii

PB10002

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2006- szt.3

3

Suwnica podwieszana Q=3,2т, L=6,0м dla wydziału galwanizerii

PB10003

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2006- szt.2

4

Suwnica pomostowa Q=10т, L=13,5м

PB10004

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2007- szt.1

5

Trawersa permanentna elektromagnetyczna teleskopowa specjalna Q=10t L=12m

PB10005

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2007- sz.1

6

 

 

Suwnica pomostowa chwytakowa sterowana automatycznie Q=11т, L=12,0м dla paliw alternatywnych wraz z podtorzem

PB10007

 

 

 

CEMEX- Polska

2007- szt.1

7
Podtorze dla suwnicy chwytakowej sterowanej automatycznie Q=11t L=12m dla paliw alternatywnych
PB10008 CEMEX- Polska 2007- szt.1

8

Suwnica pomostowa Q=25/5т, L=22,195м

PB10009

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2008 – szt.2

9

Trawersa permanentna elektromagnetyczna teleskopowa specjalna Q=12t L=12m

PB10011

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2008 – szt.1

10

Suwnica pomostowa Q=100/5т, L=31,0м

PB10016

DOZAMEL

2009- szt.1

11

Suwnica pomostowa Q=10т, L=16м – Ex (przeciwwybuchowa)

PB10017

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2009- szt.1

12

Suwnica pomostowa Q=5т, L=18,75м

PB10018

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2009- szt.1

13

Suwnica pomostowa chwytakowa Q=16т, L=20м

PB10020

PGE - Czatkowice

2009- szt.1

14

Rozbudowa programu suwnicy automatycznej o funkcję mieszania paliwa alternatywnego w bunkrze

PB10021

CEMEX- Polska

2009- szt.1

15

Suwnica pomostowa Q=32/5т, L=16,5м

PB10023

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2010 – szt.2

16

Suwnica pomostowa Q=10т, L=14,0м

PB10024

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2010 – szt.1

17

Suwnica pomostowa Q=4т, L=8,8м z trawersą sterowana za pomocą telewizji przemysłowej w hali wytrawialni (środowisko bardzo agresywne)

PB10026

DRUMET Liny i Druty sp. z o.o.  Włocławek

2011- szt.2

18

Suwnica podwieszona ręczna Q=2t L=4,4m EX

PB10027

Lurgi-Maveg

2011- szt1

19

Suwnica pomostowa jednodźwigarow Q=6,5t L=9m EX

PB10028

Lurgi-Maveg

2011- szt.1

20

Suwnica podwieszona Q=2,5t L=4,4m EX

PB10029

Lurgi-Maveg

2011- szt.1

21

Wysięgnik konsolowy hydrauliczny na lodołamacz

PB10030

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2011- szt1

22

Suwnica pomostowa Q=30/5t L=22,5m

PB10032 ÷ PB10037

 

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2012 szt.4

23

Suwnica pomostowa Q=30/5t L=28,5m

PB10038 ÷ PB10039

 

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2012 szt.2

24

Suwnica pomostowa Q=75/20t L=28,0m

PB10040 ÷ PB10041

 

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2012 szt.2

25

Suwnica pomostowa Q=75/20t L=33,0m

PB10042 ÷ PB10043

 

ОАО «Адмиралтийские Верфи », С.Петербург

2012 szt.2

26

Suwnica pomostowa z obrotową trawersą teleskopową i układem antywahaniowym

Q=10t L=25,5m

PB10049

ООО «Балтийский завод-Судостроение», С.Петербург

2013 – szt.1

Polish Baltic Company
Tel: +48 77 417 04 04 | Fax: +48 77 414 25 19
E-mail: marian@pbc.com.pl